logo

Laste hambaravi

Kui esimesed piimahambad on lõikunud ehk hambad paistavad igemest välja, siis tuleb neid juba puhastama hakata. Lapse hambaid pestes peab neid ka lähemalt uurima, sest kui on näha värvimuutust, täppi(e) vms, mis pestes maha ei tule, on vaja minna hambaarsti juurde. Kui kõik on korras, siis peab hambaarsti juures ära käima enne lapse kolmeaastaseks saamist.

Laste hammaste hooldamise eest saad lugeda lähemalt:

Uuringud on näidanud, et kui noorukiea lõpuks on hambad tugevad ja terved, ei vajata ravi veel mitukümmend aastat. Seega on laste õigete hügieeniharjumuste ja ennetava kontrolli abil võimalik vältida olukordi, kus täiskasvanueas neelab olulise osa sääste hambaravi.

Laste hambaravi on Eestis tasuta! Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast  19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes patsiendi viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

Lapsevanemal on õigus valida oma lapsele hambaarst. Kontrollige alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga, lepingupartnerid leiate siit. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise täies mahus tasuma ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus. Hambaravi hinnakirjaga saab tutvuda siin.

Hambahaigusi ennetavate vastuvõttude soovitamise (suunamise) kohustus on pereõdedel ja kooliõdedel – see on kirjas nii perearsti tööjuhendis kui ka kooliõe tööd reguleerivas määruses. Kui tervishoiuteenust osutatakse ilma vanema juuresolekuta – näiteks korraldab osasid tervishoiuteenuseid kool – peab olema lapsele kaasa antud lapsevanema nõusolek.

 

Laste hambumuse korrigeerimine

Tervisekassa tasub ka lastele osutatud hambumuse korrigeerimise (sh breketid) eest, kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse järgmiste diagnooside korral.

  1. Prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam
  2.  Alumine lõualuu on ülemisest eespool (progeenne hambumus).
  3. Esimeste hammaste kontakt puudub ja kokku puutuvad ainult tagumised purihambad (lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid).
  4. Kui õigel ajal pole lõikunud eesmine lõikehammas või silmahammas (peetunud jäävintsisiivid või kaniinid).
  5. Kui ühel lõualuu poolel pole moodustunud rohkem kui üks jäävhammas (kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel).
  6. Huule- ja suulaelõhe ning teised näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.
  7. Hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks.
  8. Sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga.
  9. Külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

Muudel juhtudel tervisekassa hambumuse korrigeerimis teenuste eest ei tasu. Meeles peab pidama, et nende hambumusteenuste puhul, mille eest maksab tervisekassa, peab teenuseosutajal olema tervisekassaga leping.