logo
 • Vastuvõtt Tallinnas
  Põllu 63
 • Vastuvõtt Peetris
  Küti tee 4
 • Vastuvõtt Märjamaal
  Pärnu mnt 30

OÜ Haldja Hambaravi kaebuste lahendamise kord

Protseduur

Kriitilise märkuse või kaebuse korral täidab blanketi kabineti töötaja, kellele märkus laekus ja edastab selle asutuse juhile.

Kui kaebus esitatakse telefoni teel, siis täidab kaebuste blanketi kõne vastuvõtja ja edastab selle asutuse juhile.

Kaebus esitatakse vormikohaselt blanketil ning pannakse kaebuste ja ettepanekute kausta. Kaebuste blankettide kättesaadavuse ja nende kogumise kokkulepitud kohtadesse tagab asutuse juhataja.

Kaebuste läbivaataamine

Kõik laekunud kaebused ja kriitiliste märkuste registreerimislehed registreeritakse kaebuste registris. Kõigile vormikohastele kaebustele vastatakse 10 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest.

Asutuse juht koostab iseseisvalt kirjalikud vastused juhtudel, kui kaebus ei vaja eraldi uurimist või asjaolude põhjalikumat selgitamist.

Muudel juhtudel algatatakse kaebuste lahendamine. Asutuse juhil on õigus kaebuste käsitlemiseks kaasata asjatundjaid ja moodustada töögruppe. Vastuskirjad kaebustele allkirjastab kabineti juhataja.

Kaebuste lahendamine

Lahendamisele kuuluvad kaebused järgmistel juhtudel:

 • vastuse andmiseks on vajalik asjaolude täpsustamine või see eeldab põhjalikumat uurimist
 • kaebuse esitaja on avaldanud soovi saada selgitust kirjalikult
 • vastamine eeldab asjatundja kaasamist

Vastutav töötaja koostab vastuse projekti ja edastab selle 10 päeva jooksul asutuse juhile. Kui lahenduseks kaasatud asjatundjate hinnangul võib kaebuse lahendamine võtta rohkem aega kui 10 päeva, siis teavitatakse sellest koheselt asutuse juhti ja lepitakse kokku lahendamise realistlik tähtaeg. Kokkuvõtted kriitilistest märkustest ja neis sisalduvatest ettepanekutest ning kaebustest arutatakse läbi kaebuse põhjustanud töötajaga.

Tagasiside kaebuse esitajale

Asutuse juht vormistab kaebusele kirjaliku vastuse hiljemalt 10 päeva möödumisel kaebuse esitamisest. Kui lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast. Asutuse juht korraldab vastuse, saatmiseks kaebuse esitajale tema poolt antud aadressil.

 

Kaebuste ja ettepanekute korral on Teil õigus pöörduda järgnevate asutuste/asutuse juhtide poole:

Haldja Hambaravi

Pärnu mnt 30, Märjamaa, 78301, Raplamaa; e-post: info@hambahaldjas.ee  tel: 48 22 293/ 578 774 74

Eesti Haigekassa Pärnu osakond

Lai 14, Pärnu, 80010; e-post: parnu@haigekassa.ee; sekretär: 447 7666  haigekassa üldinfo: 16363

Pärnu Maavalitsus

Akadeemia 2, 80088 Pärnu; e-post: mv@mv.parnu.ee;  tel:  +372 447 9733

Terviseamet

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; e-post: kesk@terviseamet.ee; tel: 69 43 500