logo

Hambaproteeside hüvitis

Proteesihüvitist saab kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu.

Kõige olulisem:

  • Hambaarstiaega broneerides tasub arstilt küsida, kas ta on sõlminud haigekassaga lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada või plaanib seda lepingut sõlmida.
  • Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama haigekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.
  • Hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks on 260 eurot.

Hüvitist pakkuvad hambaravikabinetid leiate haigekassa kaardirakenduselt.

Pensionäridel ning osalise või puuduva töövõimega inimestel on kõige kasulikum külastada hambaarsti, kellel on leping nii proteeside hüvitamiseks (260 eurot kolmeks aastaks) kui ka täiskasvanute hambaraviks (täiendavalt 85 eurot kalendriaastas). Täiskasvanute hambaravi hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

  • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
  • osalise või puuduva töövõimega inimestel
  • üle 63-aastastel inimestel

Riigiportaali www.eesti.ee e-teenuses „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ saate jälgida oma hambaravi- ja proteesihüvitise infot. Riigiportaali sisse logimiseks saate kasutada ID-kaarti, Mobiil ID-d või Smart ID.

 

Millal täitub kolm aastat ja saab uuesti taotleda proteesihüvitist?

Kui inimesele pole varem hambaproteese valmistatud, hakatakse kolmeaastast perioodi arvestama päevast, millal proteesid valmis said. Uuesti tekib proteesihüvitise kasutamise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajalt või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.