Anni lugu

Anni Tafenau – hambaarst, kes armastab oma tööd, väärtustab kaaskolleege ning panustab ideaalse töökeskkonna loomisse.

Anni Tafenau on pühendunud hambaarst, kes pärit Viljandimaalt Mustlast. Ta kasvas neljalapselises peres koos oma venna ja kahe õega. Soov arstiks saada oli Annil juba varakult selge: „Mulle meeldib, et saan läbi hambaravi teisi aidata. Antud eriala on konkreetne ning üsna kitsas valdkond, kus töö tulemusi on kohe näha.“ Üks põhjus, miks just hambaarsti eriala sai valitud, ulatub juba varasesse lapsepõlve: „Lapsena olid mul väga katkised hambad. Mul ei olnud mitte ühtegi tervet piimahammast ja külastasin sageli hambaarsti. Häbenesin oma hambaid, kuna inimesed pöörasid sellele palju tähelepanu. Erialast huvi äratas ka sporditrauma, mis jäävhammaskonda mõjutas.“ Ülikooliõpingutega paralleelselt alustas Anni hambaravis töötamist assistent-administraatorina, suuhügienistina ja hiljem juba praktiseeriva abiarstina. Anni mentoriks ja õpetajaks sai kooli kõrvalt abikaasa Madise vennanaine Meeli Tafenau, kes on tänasenigi tunnustatud ja hinnatud hambaarst.

Oma ettevõtte Haldja Hambaravi loodi peale ülikooli õpinguid ning selles on suureks toeks olnud just Madis. „Soov oli ennast proovile panna, saavutada sõltumatus ja iseseisvus ning luua parimad töötingimused ning ilus töökoht,” meenutab Anni. Varasem mitmekülgne töökogemus andis hea pagasi oma praksisega alustamiseks. Lisaks on see õpetanud tegema head koostööd ka abipersonaliga. Majandusküsimustes on alati Madis abiks olnud. Tema ettevõtlusharidus ning mitmekülgne ettevõtluskogemus on Haldja Hambaravi arengusse lisaväärtust loonud. Oma ettevõttega tegelemine õpetab väärtustama kaaskolleege ja meeskonnatööd. Samuti ka iseenda aega paremini planeerima, töövahendite soetamisel ümberhindama asjade tegelikku väärtust ning olema keskkonnasõbralikum.

Hambaarsti amet on Anni arvates elukestev õpe: „Seda hetke meditsiinis ei saabu, et kõike tead ja oskad. Eestis võiks olla suurem teadlikkus hammaste mineraliseeruvast ravist ning müofunktsionaalsest ortodontiast. Pikad ortodontilise ravi järjekorrad ning suur nõudlus antud teenuse järele on ajendanud mind ennast täiendama. Viimased kuus aastat olen lisaks klassikalisele hambaravile hakanud rohkem tegelema ka müofunktsionaalse ortodontilise ravi ning aligneritega hammaste sirgendamisega. Antud teemad on muutunud südamelähedaseks ning ravitulemused on imelised, mis rõõmustavad nii arsti kui patsienti.”

Viimaste aastate jooksul on Eesti hambaarstide haritust ja käelisi oskusi Euroopas väga kõrgelt hinnatud. „Eesti hambaarst on väga hästi haritud ja õpihimuline ning pidevalt täiendatakse ennast. Selle eriala juures ongi pidev areng määrava tähtsusega, et mitte jääda mugavustsooni kinni. Meditsiini tehnika ise juba areneb nii kiiresti,“ märgib Anni erialase arengu olulisust. See on ka põhjus, miks Haldja Hambaravis ollakse vägagi arengule suunatud ning hambaarstid ja õed koolitavad end hea meelega.

Oma kõige suuremaks õnnestumiseks hambaravis peab Anni seda, et koos Madisega õnnestus Märjamaale ehitada päris oma hambaravi maja: „Kuna nõuetele vastavate ruumidega rendipindu ei olnud, siis tuli soetada kinnisvara ja hakata ise midagi ehitama. Võtsime vastu hulljulge otsuse, ostsime maa ja ehitasime imelise Haldjamaja koos kauni rohealaga. Otsust, teha väiksesse maapiirkonda hambaravi, me absoluutselt ei kartnud ning seda ka siiani ei kahetse. Tööd on seal olnud juba esimesest päevast peale.“ Anni on mitmeid kordi võimaldanud ka noorkolleegidel praktiseerida Haldja Hambaravi kliinikutes ning jaganud meeleldi enda kogemusi ja käelisi oskusi: “See on rohkem missiooni tunnetus. Ka mind on palju abistatud ja õpetatud, kui olin noorem.”

Kui kollektiiv oli väiksem, siis meeldis Annile ise ettevõtet juhtida. Tänaseks on ta selle osa Madisele usaldanud ning ise rohkem erialasele tööle pühendunud. Seltskondlike ürituste korraldamist oma inimestele naudib ta aga endiselt ja peab neid ka väga vajalikuks, kuna see lähendab inimesi. Head suhted kolleegidega loovad paremad tingimused koostöötamiseks. Kolleegidelt ootab Anni ennekõike vastastikust austust olenemata ametist: “Arvestame kindlasti kõigi vajaduste ja soovidega, kuna tööd peab olema hea ja mugav teha.“

Anni unistab hambaarstina, et järgnevad aastad tooksid kaasa õnneliku ja stabiilse kollektiivi Haldja Hambaravi arenevatesse kliinikutesse: “Soovin, et meie töötajad peaksid lugu töötamise rõõmust, oskaksid hoida vaimset tervist ja tasakaalu elu erinevate tahkude vahel ning väärtustaksid häid suhteid lähedaste ja kaaskolleegidega.” Samuti peab ta väga oluliseks enda patsientuuri teadlikkuse tõstmist tervete hammaste näol.

Kolleegid teavad, et Anni peale saab alati loota. Ta on vajadusel abiks nii patsiendi raviplaani koostamisel kui ka pretensioonidega tegelemisel, kui neid ette peaks tulema. Lisaks on ta ka peaaegu, et ainuke arst kliinikus, kes nii põhjalikult ortodontiaga tegeleb ja nii ei pea ka seda nõu kaugelt otsima. See on suureks lisaväärtuseks, kuna hambaravis õpibki väga palju just teiste arstide käest. Anni hindab väga kui inimesed hoiavad kliinikus puhtust ja peavad kinni reeglitest, kuna see on oluline osa kvaliteetse teenuse pakkumisel. Koos abikaasa Madisega moodustavad nad tiimi, kus au sees on nii ettevõtte areng kui ka inimeste heaolu. Madis on Anni silmis visionäär, kes tegeleb pidevalt ettevõtte arendamise ja laiendamisega. Anni enda eesmärk on aga väga häid töötingimusi pakkuda alustades ergonoomikast ja kaasaegsetest raviseadmetest kuni koolitusteni välja. Talle meeldib märgata ja tunnustada oma inimesi ning hindab, kui seda ka tema suunas tehakse. Lisaks toetavale ja paindlikule juhtkonnale on Nõmme ja Peetri kliinikutes töötamisel suureks kasuteguriks ka samas majas tegutsevad perearstikeskused. Nii saavad hambaarstid vajadusel ka sealt nõu küsida, kui mõnel patsiendil on üldtervisega probleeme.

Oma kolleegide juures hindab ta eriliselt just positiivse energiaga töötamist: „Oma inimestelt ootan töörõõmu ja erialast vaimustust. Olulisel kohal on ka soov end täiendada ja juurde õppida. Haldja Hambaravis on klienditeenindus õrn ja haldjalik. Oluline on, et töövõtted oleksid ergonoomilised ja a-traumaatilised ning patsiendile lähenemine personaalne. Arst peab kohanema patsiendi isiksuse ja vajadustega.”

Lisaks hambaravi tööle meeldib Annile ka aiakujundus ning aiasaaduste kasvatamine. Ta naudib reisimist ning armastab teatrit ja kino. Füüsilist vormi ja vaimset tasakaalu aitavad hoida bailatino tantsutrennid ning rannatennis. Anni usub, et elus kõige tähtsamaks peaks igaüks ennekõike just iseennast pidama: “Teha tuleb seda, mis meeldib ja teha seda suure armastusega.”

Leave a reply