Hüvitised

Hambaravihüvitised

Meie kliinikutes on alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi TASUTA!

Meie kliinikutes on vältimatu esmaabi kindlustatud isikule TASUTA!

Hambaravihüvitis
Hüvitis 2015. aastal

19-62 aastane, välja arvatud vanadus- või töövõimetuspensionärid

Õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.

Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane

19,18 eurot aastas

Rase

28,77 eurot aastas

Alla 1-aastase lapse ema

28,77 eurot aastas

Tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel suurenenud hambaravi vajadusega inimene

28,77 eurot aastas

Hambaproteesihüvitis
Hüvitis 2015. aastal

Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane

255,65 eurot kolme aasta jooksul