Jonotuslista

OÜ Haldja Hambaravi jonotuslistan ylläpito

OÜ Haldja Hambaravi jonotuslistan ylläpito hoidetaan Hammas-hallintaohjelmistolla. Jonotuslistalle voi kirjautua max. 3 kk etukäteen. Jonotuslistalle voi kirjautua paikan päällä tai puhelimitse ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-14.00. Online-rekisteröinti on mahdollista ympäri vuorokauden nettisivuilla www.hambahaldjas.ee. Online-varaus hoituu ID-kortin perusteella sekä sisältää kaikki samat tiedot kuin paikan päällä varattaessa.
Jonotuslistalle kirjataan seuraavat tiedot: potilaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus (syntymäaika)
• vastaanottoaika
• hoidon aiheet
• potilaan yhteystiedot
• jonotuslistalle kirjaamisen päivä
• jonotuslistan tietojen muutospäivä ja -syy
• jonotuslistan koodi, mikäli jonotusaika ylittää Viron sairausvakuutuskassan hyväksymän pisimmän odotusajan
• merkintä siitä, että potilaalle on ilmoitettu jonotuslistan tietojen muutoksista
Mikäli potilas kirjataan jonotuslistalle terveydenhuoltolaitoksessa paikan päällä, hänelle annetaan siitä kirjallinen vahvistus, johon on merkitty vastaanottoaika, laitoksen nimi, osoite ja puhelinnumero sekä lääkärin nimi.

Mikäli potilas kirjataan jonotuslistalle puhelimitse tai online-järjestelmässä, jonotuslistalle kirjataan potilaan nimi, vastaanottoaika, yhteystiedot, rekisteröintipäivä, muutospäivä ja rekisteröinnin syy. Palveluhenkilö ilmoittaa potilaalle puhelimitse vastaanottoajan, lääkärin nimen ja puhelinnumeron.
Mikäli jonotuslistaan tehdään muutoksia, terveyspalvelun tarjoaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista potilaalle yhden vuorokauden kuluessa ja säilyttämään aiemmat tiedot huomautuksineen, että potilaalle on ilmoitettu muutoksista.
Mikäli odotusaika on yli kuusi kuukautta, terveyspalvelun tarjoaja ilmoittaa potilaalle tulevasta vastaanotosta kuukauden ennen vastaanottoaikaa.

Terveyspalvelun tarjoajan toimipaikassa on näkyvällä paikalla esillä seuraavat tiedot:
1) vastaanottoajat;
2) vastaanottoaikojen ulkopuolella ensiapua antavan lähimmän hoitolaitoksen yhteystiedot;
3) reklamaatioiden ja ehdotusten jättämispaikat: terveyspalvelun tarjoaja, Viron sairausvakuutuskassan osasto, maakunnanhallitus, terveysvirasto.
Jonotuslistan ylläpitosäännöt perustuvat Viron sosiaaliministerin asetuksen nro 46 (21.8.2008) ja on hyväksytty Märjamaa Hambaravi OÜ (yritystunnus 11564177), joka on nykyinen Haldja Hambaravi OÜ (yritystunnus 11564177) hallituksen päätöksellä nro 7 (11.3.2014).