Korvaukset

Hammashoitokorvaukset

Klinikoissamme on alle 19-vuotiaille Viron sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille hammashoito maksutonta.

Klinikoissamme on hätäensiapu Viron sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille maksutonta.

Hammashoitokorvaus
Viron sairausvakuutuskassan antamat korvaukset vuonna 2015:

19–62 -vuotiaat, lukuun ottamatta vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkeläiset

Oikeutta korvaukseen ei ole, mutta ensiapu on maksutonta.

Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkeläiset tai vähintään 63-vuotiaat

19,18 euroa vuodessa

Raskaana olevat

28,77 euroa vuodessa

Alle 1-v lapsen äiti

28,77 euroa vuodessa

Terveyspalvelujen seurauksena korostunut hammashoidon tarve

28,77 euroa vuodessa

Proteesikorvaukset
Viron sairausvakuutuskassan antamat korvaukset vuonna 2015:

Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkeläiset tai vähintään 63-vuotiaat

255,65 euroa kolmessa vuodessa